Speedtest cyrilek.net

Download
Mbps
Upload
Mbps
Ping
ms
Jitter
ms
IP Address:

Naměřené hodnoty jsou pouze orientační.
Údaje mohou být ovlivněny různými vlivy, včetně parametru počítače na kterém se měření provádí a v něm běžících programů.
Měření není ovlivněno systémem řízení provozu.